spacer.png, 0 kB
Hod diskem
Pondělí, 8. října 2007

TECHNIKA

    Diskař se postaví k zadnímu okraji kruhu zády do směru hodu do uvolněného stoje rozkročného. Chodidla jsou v šíři ramen, pravá noha poněkud vzad, váha je rozložena na obě nohy. Před zahájením otočky provádí diskař několik přípravných švihů vedených vodorovně co nejdále od těla ve výši ramen. Z maximálního nášvihu (trup a paže s diskem jsou stočeny vpravo vzad, váha spočívá na pravé noze) se diskař otáčí postupně vlevo. Pravá paže je tažena za tělem a pohybuje se po oblouku vpřed. Současně s vytáčením boků přenáší váhu těla na levou nohu a odrazem pravé přechází do otočky. Švihem pravého kolene k levé noze uděluje tělu nový rotační impuls. Levou nohou provede prudký nápon – odraz a po tzv. letové fázi došlapuje na pravou nohu. Následuje rychlé dotočení s došlapem levé k okraji kruhu poněkud doleva. Náponem pravé nohy vytáčí diskař trup do odhodového postavení a mocným švihem pravé paže dodá disku závěrečnou rychlost. Disk opouští ruku ve výši ramen. V závěru přeskočí diskař na pravou nohu.


Hod diskem


NÁCVIKOVÁ ŘADA
 • Držení disku – diskař uchopí disk do pravé ruky tak, že poslední články roztažených prstů,
  mimo palec, přesahují jeho okraj. Dlaň je přiložena k ploše disku. Při zášvizích a otočce
  je disk tlačen do dlaně odstředivou silou.
 • Průpravná cvičení pro seznámení s náčiním.
 • Vyhazování a kutálení disku pro nácvik udělení rotace.
 • Hody z místa z postavení bokem do směru hodu.
 • Nácvik otočky bez disku i s diskem napřed s pouhým vypuštěním disku.
 • Nácvik otočky z postavení zády do směru hodu.
 • Nácvik hodu s postupným zaměřením na všechny složky hodu a jeho zakončení.


TRÉNINKOVÉ PRVKY
 • Základní síla: cvičení s činkami , se zátěží. Tah ve stoji rozkročném, tah do předpažení v lehu na lavičce. Trhy, zdvihy, nadhozy, opakované vztyky ze sedu. Přetahová a přetlaková cvičení – dvojice. Zvedání cvičence na ramenou, úklony se zátěží, cvičení na nářadí, shyby, šplh. Vrhačská výbušnost: otáčení s lehčí činkou ve vzpažení zevnitř. Kroužení, otáčení s obraty trupu (pískový pytel, tyč, činky, kladivo apod.). Imitační cvičení a hod z místa těžším náčiním (činka, železná tyč, koule, kotouče, apod.). Zvedání činky z připažení k ramenům – podhmatem.
 • Odrazové schopnosti: skoky z místa – do výšky, do dálky, víceskoky, skok do výšky skrčmo – kolmý rozběh. Opakované přeskoky jednonož s otočkou 180°. Klus poskočný se zatížením.
 • Rychlost: imitační hody z místa jednou i více otočkami, hody lehčím diskem, překážkové běhy přes 2 až 4 nízké překážky. Stupňované rovinky (50 m – 70 m), sprinty opakovaně v intervalech (20 m – 30 m) – běžecká abeceda.


CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
 • Posun levé nohy vzad před začátkem otočky. (Vysvětlení správné polohy nohou,
  vyznačení stop v kruhu. Opakované otočky).
 • Příliš vysoký přeskok v otočce. (Opakované otočky i bez náčiní.
  Plochý pohyb bérce levé nohy vpřed. Přeskoky přes pásmo).
 • Příliš krátký přeskok, otočka na místě. (Zmírnit rychlost otočky.
  Otočka přes vyznačené pásmo – asi 80 cm. Řada otoček).
 • Pohyb v otočce není přímočarý. Pozdní odraz levou nohou – chybný přesun těžiště.
  (Imitační cvičení k prodloužení dráhy působení na disk. Svalové předpětí trupu).
 • Nedostatečné vytrčení nohou a trupu při odhodu. (Hody z místa, důraz na vytrčení.
  Imitační cviky s tyčemi, činkami, kotouči).
 • Předčasný pohyb paže s diskem – předbíhání. (Imitační cviky, plné i naznačované hody).
 • Přílišný zdvih dráhy disku v odhodu. Chyba začátečníků.
  (Nácvik odhodů s plochým držením. Uvolnění zápěstí. Čelné hody).


Diskuze k článku (Počet příspěvků: )

spacer.png, 0 kB
spacer.png
   
Atletický trénink 2006